Akadálymentes változat/Normál változat

Keress a Facebook-on

Látogatók

1277805
Ma
Tegnap
A héten
A hónapban
Összes
328
385
713
11434
1277805

Bizottságok

Pályázati Tanácsok
A bizottság főbb feladatkörei 
 

(1) A tanácsnok feladata a folyamatos pályázatfigyelés, továbbá közreműködés pályázatok megírásában és benyújtásában, az önkormányzati bevételek növelésének elősegítése érdekében.
(2) Írásos előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő-testületet, azokról a kiírt pályázati felhívásokról, amely pályázatok Rád Község költségvetési lehetőségének jóváhagyott költségvetési rendeletének és elfogadott Ciklusprogramjának keretei között elkészíthetők.

Elnök Tiszolczy Gábor
Tagok  
Külső tagok  

Ügyrendi bizottság
A bizottság főbb feladatkörei  
 

(1) Javaslatot tesz a polgármester, az alpolgármester és a képviselők javadalmazására.

(2) Fegyelmi ügyek vizsgálatában való részvétel.

(3) Önkormányzat szabályzatainak összeállításában való közreműködés.

(4) Titkos szavazásánál az SZMSZ 49. § (3) és (4) bekezdésében rögzített feladatok.

(5) Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, amelyben állást foglal, és javaslatot tesz.

(6) Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok:

 • A bizottság felhívja az érdekeltek figyelmét a vagyonnyilatkozat leadásának határidejére, és megküldi a hozzá szükséges nyomtatványokat. Egyben felhívja a figyelmet a mulasztás következményeire.
 • Meghatározza évente az átvétel időpontját.
 • Nyilvántartást fektet fel az átvett nyilatkozatokról. (vagyonnyilatkozat vagy nemleges nyilatkozat, azonosító adatok nélkül)
 • A polgármester és képviselők vagyonnyilatkozatát erre a célra rendszeresített fém kazettában bezárva és az anyakönyvi lemezszekrényben tárolják, nyitott borítékban.
 • Vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, melyek megtekinthetők a polgármesteri hivatal tanácskozó termében, munkaidőben.
 • A megtekintést az erre kijelölt dolgozó (ig. főelőadó.) biztosít, aki a kazettából az iratot a kérelmező részére átadja, a mellékelt írásbeli nyilatkozat - melyet sorszámozni és lefűzni kell - ellenében és a teremben mindvégig jelen van, oly módon, hogy a nyilatkozat tartamával kapcsolatban nem adhat felvilágosítást.
 • Felhívja a figyelmet, arra, hogy egy személy maximum egy órát foglalkozhat az anyaggal, és egyszerre maximum két fő lehet jelen a betekintésen.
 • A betekintés befejezését követően meggyőződik arról, hogy az iratot nem érte semmilyen külső beavatkozás (beírás, áthúzás, rongálás) és ezt követően az iratok elzárásáról és tárolásáról gondoskodik.
 • A hozzátartozók vagyonnyilatkozata nem nyilvános, tárolása erre a célra rendszeresített fém kazettában lezárva és az anyakönyvi lemezszekrényben elzárva (zárt, lepecsételt borítékban, névvel ellátva,) a kazetta kulcsát zárt borítékban lepecsételve tárolják, melyet felnyitni indokolt esetben csak a határozatképes bizottság jogosult.
 • A Bizottság a vagyonnyilatkozatok tartalmát csak bejelentésre vizsgálhatják, ellenőrzés céljából. Az ellenőrzés eredményéről a testületnek javaslatot tesz.
 • A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos döntés a testület kizárólagos (át nem ruházható) hatáskörében tartozik zárt ülés keretében (Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján).
 • A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos bejelentést írásban kell az Ügyrendi Bizottság elnökéhez eljuttatni.
 • A bizottság elnöke a bejelentést a következő bizottsági ülésen köteles napirendre tűzni. Az érintett személynek 15 nap határidőt biztosítanak a bejelentéssel kapcsolatos azonosító adatok megjelölésére. Ezeket csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, melyet az eljárás befejezését követő 8 napon belül meg kell semmisíteni.
 • A Vagyonnyilatkozatok tárolását addig kell biztosítani, ameddig a megbízatás érvényben van. Polgármesteri, vagy képviselő tisztség megszűnését követően a nyilatkozatokat nevezettek részére vissza kell adni.
Elnök Puporkáné Papp Gabriella
Tagok Lázár István
Oszaczki László
Külső tagok  

E-ügyintézés

rad elektronikus ugyintezes logo

Hivatali Portál

elugy banner 2

Közérdekű adatok tára

Közadatkereső

mimk kombi

Rád Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

Járási Hivatal

image002

Szennyvízberuházás

Véletlen képek

evtemplom06_001